Jakie choroby serca wykrywa EKG Holter?

weronika - doktorekg - doktore (6).jpg

Badanie przy użyciu urządzenia EKG Holter jest alternatywą dla tradycyjnego badania elektrokardiograficznego i często skuteczną metodą wykrycia zaburzeń pracy serca, które podczas zwykłego EKG mogą się nie ujawnić. Oba badania są nieinwazyjne, a różnią się przede wszystkim czasem trwania.

Na czym polega badanie?

Podobnie jak w przypadku tradycyjnego EKG badanie z użyciem Holtera ma na celu analizę aktywności elektrycznej serca pacjenta i wykrycie ewentualnych nieprawidłowości. Podczas gdy EKG wykonywane w gabinecie lekarskim trwa zaledwie kilka minut, EKG holter instaluje się na ciele pacjenta na dłużej — zwykle 24 lub 48 godzin. W tym czasie urządzenie monitoruje pracę serca podczas gdy pacjent wykonuje swoje codzienne czynności.

Jeśli mamy do czynienia z zaburzeniami, które pojawiają się u pacjenta nieregularnie, EKG Holter daje większe możliwości ich wykrycia, a także określenia, podczas jakiego rodzaju wysiłku pojawiają się anomalie.

Urządzenie jest niewielkich rozmiarów, umieszcza się je na ciele pacjenta przy pomocy paska. Do Holtera podpięte są elektrody rozmieszczone na skórze badanego. Urządzenie rejestruje pracę serca przez cały czas trwania badania. Następnie zapis poddawany jest analizie.

Co wykrywa badanie Holtera?

Badanie przy pomocy Holtera EKG pozwala potwierdzić lub wykluczyć określone choroby na podstawie zarejestrowanych nieprawidłowości. Szukając źródła problemu, warto poddać się badaniu, które daje obraz pracy serca w dłuższym okresie czasu niż standardowe EKG a tym samym większe możliwości postawienia prawidłowej diagnozy.

EKG Holter rejestruje takie zaburzenia jak kołatanie serca, duszności, omdlenia, utraty przytomności itp. Analiza zapisu pozwala wykryć choroby takie jak arytmia, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna, zaburzenia pracy serca związane z nerwicą.

Dzięki temu, że urządzenie towarzyszy pacjentowi przez całą dobę umożliwia ono ustalenie, jakiego rodzaju wysiłek wywołuje określone zmiany w akcji serca.

Przeciwskazania do badania

Zasadniczo nie ma przeciwwskazań do przeprowadzenia badania z użyciem Holtera. Badanie jest nieinwazyjne i bezbolesne. Istnieją jednak pewne zalecenia, których pacjent powinien przestrzegać w czasie jego trwania.

Z włączonym urządzeniem nie należy wchodzić pod prysznic ani brać kąpieli. Nie wolno również używać koców i poduszek elektrycznych. Nie zaleca się też podróży samolotem ze względu na możliwe zaburzenia działania urządzenia. Nie należy też samodzielnie wyłączać rejestratora.