Ocena z zachowania w szkole

W szkole od dawien dawna po dziś dzień wystawiane są oceny z zachowania. Niezależnie od tego, co sądzimy na temat tego rodzaju praktyk, warto od początku posyłać dziecko do szkoły z odpowiednim nastawieniem. Najważniejsze, aby pociecha nie była zanadto skrępowana i nie bała się o ocenę z własnego zachowania, ale nie można również dopuścić do tego, by kwestia ta pozostała jej obojętną.

Jak wystawiana jest ocena z zachowania w szkole

Wystawianie przez wychowawcę oceny z zachowania w szkole uchodzi za dość kontrowersyjną praktykę. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ jeśli we własnym domu dziecko nie zachowuje się wzorowo, ale jest w miarę grzeczne i uczynne, pomagając swoim rodzicom w wypełnianiu codziennych obowiązków i ucząc się w ten sposób podstawowych czynności, a w szkolę otrzymuje ocenę niższą niż dobrą, sprawa wydaje się skomplikowana. W szkole dziecko zazwyczaj znajduje się pod silną presją, jakie wywiera na nim otoczenie współuczniów i rówieśników. Czasami więc, będąc namawiane do złego, robi daną rzecz tylko po to, aby zaimponować swoim kolegom i koleżankom, udowadniając tym samym, że potrafi zrobić coś, czego inni być może by się po nim nie spodziewali. W takich sytuacji otrzymuje od wychowawcy zwykle reprymendę, a następnie uwagę do dzienniczka, co gwarantuje ocenę nieodpowiednią, a czasem nawet naganną w dzienniku na koniec danego semestru.

Jak wystawiana jest ocena z zachowania?

Na ocenę z zachowania teoretycznie nie powinny mieć wpływu oceny ze wszystkich przedmiotów. Czym jest więc taka ocena? To przede wszystkim stopień przestrzegania przez ucznia wszelkich zasad współżycia społecznego i współdziałania na rzecz szkoły i klasy, a także mniejszej grupy rówieśniczej. Zazwyczaj wykazuje ona przestrzeganie najważniejszych norm etycznych w szkole przez konkretnego ucznia. Decyzję na temat właściwej oceny dla każdego ucznia ostatecznie podejmuje wychowawca danej klasy, lecz nie tylko on jeden. Warto jednak mieć na uwadze, że działa on w dużej mierze na własnych subiektywnych obserwacjach i przemyśleniach, które czasem nie pokrywają się z właściwym zachowaniem ucznia w szkole w stu procentach. Dlatego też wychowawca zazwyczaj sugeruje się także bardziej obiektywnymi głosami, które pochodzą od innych nauczycieli.

Co bierze się pod uwagę, wystawiając ocenę z zachowania?

Ocena wystawiana z zachowania na koniec każdego semestru uwzględnia przede wszystkim: godne wywiązywanie się z obowiązków ucznia, poszanowanie zasad panujących w danej szkole, frekwencję oraz punktualność podczas codziennego przychodzenia na lekcje, okazywanie szacunku i pomocy innym uczniom oraz reprezentowanie szkoły na wszelkich wyjazdach, jak konkursy międzyszkolne czy specjalne akademie.