Fundacja „Dorastaj z Nami” – fundacja dla dzieci osieroconych

Rodzic wychodzący do pracy i nie wracający z niej, to ogromna trauma dla dziecka. Do odejścia ukochanego taty czy mamy po długiej chorobie można dziecko przygotować. Jednak inaczej rzecz się ma, gdy strata jest nieoczekiwana. Dlatego została powołana do życia fundacja dla dzieci mundurowych, które mierzą się z taką nieoczekiwaną stratą.

Specyfika pomocy dzieciom osieroconym przez żołnierza, strażaka czy policjanta jest nieco inna. Ta fundacja dla dzieci duży nacisk kładzie na pomoc psychiatryczno-psychologiczną, ale fundacja „Dorastaj z Nami” świadczy tez pomoc finansową.

Pomoc lekarska świadczona przez fundację „Dorastaj z Nami”

Jest to przede wszystkim terapia psychologiczna. Może być świadczona tylko młodemu człowiekowi lub może obejmować całą rodzinę. Stosunki rodzinne bowiem, po śmierci jednego z członków rodziny, także ulegają zmianie i często niekorzystnie dla dorastającego w niej dziecka. Fundacja dla dzieci mundurowych proponuje także zajęcia z psychiatrą, bo często strata rodzica wiąże się ze stanami depresyjnymi, które muszę być leczone farmakologicznie. Pomoc logopedów, to także jeden z wariantów pomocy oferowanych przez fundację dla dzieci „Dorastaj z Nami”.

Pomoc finansowa świadczona przez fundację dla dzieci osieroconych

Fundacja Dorastaj z Nami pomaga w opłaceniu czesnego za szkołę lub przedszkole. Gdy podopieczny fundacji pobiera naukę poza miejscem zamieszkania, fundacja może pokryć koszty internatu czy akademika. Fundacja zapewnia koszty przejazdu i pobytu młodzieży ze stypendiami zagranicznymi. Do fundacji można zwrócić się z prośbą o pomoc w opłatach za zajęcia pozalekcyjne, naukę języków obcych i korepetycji, a także uczestnictwa w kołach zainteresowań lub naukowych. Pomoc fundacji dla dzieci osieroconych przez mundurowych, to także pomoc w opłatach za zajęcia sportowe oraz zakup sprzętu sportowego pozwalającego na uprawianiu dyscypliny sportowej. Fundacja Dorastaj z Nami finansuje obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży.