Co można zyskać decydując się na badania genetyczne?

Badania genetyczne, nazywane tez testami DNA, cieszą się rosnącą popularnością. Osoby słyszące o nich po raz pierwszy często zastanawiają się jednak nad tym, czy jest to rozwiązanie interesujące również z ich punktu widzenia, a jeśli tak – na jakie korzyści można liczyć decydując się na nie.

Specyfika badań genetycznych

Laboratoryjna analiza DNA określana często mianem badań genetycznych, nie jest wykonywana z jednego tylko powodu. W zależności od konieczności może badać DNA na okoliczność polimorfizmów i mutacji. Może jednak nieść odpowiedź także na szereg ważnych pytań takich choćby, jak pytanie o ojcostwo. W naszym DNA zawartych jest wiele ważnych informacji. Możemy dowiedzieć się z niego, z jakimi problemami zdrowotnymi będziemy borykać się w przyszłości, jak nasz organizm zareaguje na konkretne leki, a nawet – jakie schorzenia mogą mieć nasze przyszłe dzieci.W przeciwieństwie do wielu innych badań, te dotyczące naszego DNA mogą być przeprowadzone zaledwie raz w życiu. DNA nie zmienia się, a tym samym również wyniki takich badań nie tracą na aktualności. Co wcale nie mniej istotne, można je wykonać w dowolnym wieku, bez względu na to, w jakim jest się stanie. Nie ma zresztą żadnych przeciwwskazań odnoszących się do ich wykonywania, a zarówno ich wiarygodność, jak i skuteczność są wyjątkowo duże.

Co zyskamy decydując się na badaniom genetycznym?

Liczba badań genetycznych, jakim możemy się dziś poddać, rośnie systematycznie. Nic więc dziwnego, że rosną również korzyści, jakie mogą przynieść nam kolejne z nich. Dziś na pierwszy plan wysuwają się tak zwane badania na raka, dzięki którym możliwe staje się oszacowanie prawdopodobieństwa pojawienia się nowotworów złośliwych. Zmiany te mają wiele przyczyn, jedną z nich są przy tym mutacje w genach (między innymi: BRCA1, BECA2, TP53). Dzięki badaniom genetycznym można też zyskać informacje na temat nietolerancji pokarmowych. Ich symptomy bywają niejednoznaczne, a postawienie prawidłowej diagnozy zajmuje wiele czasu. W rezultacie, pacjent przez długi okres jest leczony w niewłaściwy sposób. Badania DNA pozwalają nie tylko na ustalenie przyczyny dolegliwości, ale i szybsze wdrożenie tej terapii, która będzie rzeczywiście skuteczna.Nad badaniami genetycznymi warto zastanowić się także w czasie trwania ciąży. Dzięki postępowi medycyny można dowiedzieć się dzięki nim, jak rozwija się płód. Badania takie mogą być też bardzo ważne po poronieniu, gdy konieczne jest ustalenie jego przyczyny.